Надворешни облози во рулет

Надворешни облози во рулет
Надворешни облози во рулет

Сфатете ги овие надворешни облози во рулет како облози што можете да ги ставите подалеку од вистинските 36 броеви од внатрешната страна на табелата.

Red/Black and Odd/Even – Можеби наједноставниот и најчестиот од сите облози на рулет. Вие се обложувате дека добитниот број е црвен или црн, или непарен или парен. Имате 50/50 шанси да бидете во право за двата облози, така што исплатата е 1 спрема 1.

Column Bets – Броевите на рулетот се прикажуваат на масата во три колони од 12 места. Можете да изберете да се обложите на добитниот број што паѓа во една избрана колона. По дефиниција, ќе бидете во право еден од три пати, и така исплатата е 2 спрема 1.

Dozen – Слично на облозите во колони, но ги покривате првите 12 броеви, или средните или последните 12, но во хоризонтала.

1-18, 19-36 – Обложете се на победничкиот број дека ќе биде од 1 до 18 или 19 – 36, со исплата 1 спрема 1.

Basket Bet – Внимателно ставање чип покрај зелената двојна нула (во американски рулет) или единечна нула во други варијанти ќе ви овозможи да се обложувате на 00, 0, 1, 2, 3 во Американски рулет или 0,1,2,3 во други видови игри.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*